Gaya APA

Zamzami, Mukhammad, Haidar, Ali, Hamim, Thoha.. (2012). Konsep pembaharuan revivalisme-humanis Jamal al Banna : Mukhammad Zamzami; promotor: Ali Haidar, Thoha Hamim . Surabaya: Program Pascasarjana.

Gaya Chicago

Zamzami, Mukhammad, Haidar, Ali, Hamim, Thoha.. Konsep pembaharuan revivalisme-humanis Jamal al Banna : Mukhammad Zamzami; promotor: Ali Haidar, Thoha Hamim. Surabaya: Program Pascasarjana, 2012. Disertasi.

Gaya MLA

Zamzami, Mukhammad, Haidar, Ali, Hamim, Thoha.. Konsep pembaharuan revivalisme-humanis Jamal al Banna : Mukhammad Zamzami; promotor: Ali Haidar, Thoha Hamim. Surabaya: Program Pascasarjana, 2012. Disertasi.

Gaya Turabian

Zamzami, Mukhammad, Haidar, Ali, Hamim, Thoha.. Konsep pembaharuan revivalisme-humanis Jamal al Banna : Mukhammad Zamzami; promotor: Ali Haidar, Thoha Hamim. Surabaya: Program Pascasarjana, 2012. Disertasi.