Gaya APA

Purwati, Eni, Matin, Akhmad, NIM. D02209031. (2013). Masakil ta'lim mufradat al lughah al arabiyah al ashriyah ala asas taqniyah al ma'lumat wa al itshal (ICT) fi dar al lughah al arabiyah bi ma'had al Nuqayah Latii Gulu'- Gulu' Sumenep Madura . Surabaya: Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan IAIN Sunan Ampel.

Gaya Chicago

Purwati, Eni, Matin, Akhmad, NIM. D02209031. Masakil ta'lim mufradat al lughah al arabiyah al ashriyah ala asas taqniyah al ma'lumat wa al itshal (ICT) fi dar al lughah al arabiyah bi ma'had al Nuqayah Latii Gulu'- Gulu' Sumenep Madura. Surabaya: Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan IAIN Sunan Ampel, 2013. Skripsi.

Gaya MLA

Purwati, Eni, Matin, Akhmad, NIM. D02209031. Masakil ta'lim mufradat al lughah al arabiyah al ashriyah ala asas taqniyah al ma'lumat wa al itshal (ICT) fi dar al lughah al arabiyah bi ma'had al Nuqayah Latii Gulu'- Gulu' Sumenep Madura. Surabaya: Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan IAIN Sunan Ampel, 2013. Skripsi.

Gaya Turabian

Purwati, Eni, Matin, Akhmad, NIM. D02209031. Masakil ta'lim mufradat al lughah al arabiyah al ashriyah ala asas taqniyah al ma'lumat wa al itshal (ICT) fi dar al lughah al arabiyah bi ma'had al Nuqayah Latii Gulu'- Gulu' Sumenep Madura. Surabaya: Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan IAIN Sunan Ampel, 2013. Skripsi.